Globalizacja doprowadziła do wzrostu konsumpcji łatwo psującej się żywności z innych części świata. Doprowadziło to do poprawy zarządzania łańcuchem chłodniczym, który ma zasadnicze znaczenie dla konserwacji tych produktów. Zarządzanie, które skorzystało z postępu wytworzonego w ramach IoT (Internet of Things). Są to narzędzia, które pozwalają na ścisłe monitorowanie przesyłek, zgodnie z zaleceniami dotyczącymi żywności. Umożliwiają one również przechowywanie kluczowych danych i ich późniejszą analizę w celu uzyskania bardziej efektywnej obsługi logistycznej.

Bezpieczeństwo żywności

Logistyka żywności jest najbardziej wymagającym obszarem, ponieważ może mieć wpływ na zdrowie konsumentów. Z tego powodu istotne jest, aby śledzić je od magazynu lub ogrodu do sklepu. Celem jest utrzymanie produktów w optymalnych warunkach konserwacji. Ponadto należy zapewnić identyfikowalność ładunku, aby można go było wycofać w przypadku zagrożenia żywności. Kompromis w zakresie bezpieczeństwa żywności może spowodować nieodwracalne szkody dla wizerunku marki dostawcy. Nie wspominając już o negatywnych konsekwencjach dla dobra klienta.

Polskie Koleje Państwowe – strefa pasażera

Analityka predykcyjna

Nowa zdolność logistyki żywności do przechowywania kluczowych danych została już wyjaśniona. Teraz nadszedł czas, aby zapewnić zainteresowanym stronom dostęp do tych danych w czasie rzeczywistym. W ten sposób można podejmować decyzje, które prowadzą do obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności. Sekret tkwi w umiejętności przewidywania przyszłości, w przewidywaniu potrzeb konsumentów, aby dać im ilość, której potrzebują w czasie, kiedy jej potrzebują. Położyłoby to kres nadmiernym zapasom.

Gospodarka odpadami

Szacuje się, że jedna trzecia żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi kończy się zmarnowaniem. Wynik ten jest spowodowany m.in. słabą konserwacją i złym zarządzaniem trasami. Oznacza to nie tylko znaczne straty finansowe, ale ma również wpływ na środowisko naturalne. Aby uniknąć tych negatywnych konsekwencji, konieczna jest optymalizacja procesu w celu zmniejszenia ilości odpadów.