Logistyka i wojna były ściśle powiązane na przestrzeni dziejów. Wojna nie może być prowadzona bez dobrej logistyki, ponieważ żołnierze muszą być zaopatrzeni we wszystko, co jest im potrzebne. Czy to podczas podboju Galii, czy lądowania w Normandii, strona, która zlekceważy logistykę, przegra.

Wojna towarzyszy człowiekowi od zawsze. Starożytność pełna jest wielkich bitew i generałów, a także stanowi epokę historyczną, w której społeczeństwa były silnie zmilitaryzowane. Brak dobrej logistyki w tamtych czasach był równoznaczny z zagłodzeniem dziesiątek tysięcy ludzi.

Aleksander Wielki, wielki zdobywca

Czyny Macedończyka są nadal badane ze względu na jego strategie i sposób,w jaki prowadził swoją wojnę. W ciągu kilku lat udało mu się podbić imperium, które rozciągało się od Grecji po rzekę Indus. Wyczyn ten był możliwy dzięki przemyślanej logistyce. Żołnierze byli odpowiedzialni za noszenie większości zapasów, gdyż karmienie setek zwierząt byłoby kosztowne, podobnie jak naprawa ciągniętych przez nie rydwanów. Wytyczał on również trasy, aby upewnić się, że jego statki przywiozły mu zapasy i nie pozwoliły, aby cokolwiek się zmarnowało – coś, co wiele firm wciąż zaczyna integrować w swoich systemach.

Podbijanie imperium

Rzymianie zbudowali jedną z najbardziej udanych cywilizacji. Ich drogi przetrwały do dziś i pokazują, jak ważny jest dobry system komunikacyjny dla transportu. Drogi te pozwalały każdemu człowiekowi przemieszczać się po terytoriach Rzymu w bardzo krótkim czasie. Ułatwiały one transport i przemieszczanie się kupcom, a także łatwo łączyły wnętrze terytorium z wybrzeżem.

Współczesne działania wojenne

Z biegiem wieków działania wojenne i logistyka stawały się coraz bardziej skomplikowane. W epoce nowożytnej liczba ludzi na polu bitwy sięgnęła milionów, a dwie wojny światowe były kamieniami milowymi dla logistyki, choć okupione były wysokim kosztem ludzkich istnień.